Klausos sutrikimai

Susilpnėjusia klausa besiskundžiantys žmonės negirdi skirtingai. Taip yra dėl to, jog skiriasi jų klausos sutrikimo laipsnis.

Nežymus klausos sutrikimas
Esant  nežymiam klausos sutrikimui (25-40 dB), sunku išgirsti, kai kalbama tyliai, arba atskirti garsus, kai yra papildomas foninis triukšmas.

Vidutinis Klausos sutrikimas
Klausai nusilpus iki vidutinio sutrikimo laipsnio (41–55 dB), sunku girdėti pokalbius, ypač kai yra foninis triukšmas. Atsiranda poreikis labiau pagarsinti televizorių ar radiją.

Žymus klausos sutrikimas
Dėl žymaus klausos susilpnėjimo (56–70 dB)  sunku girdėti ne tik pokalbius, bet ir negarsų aplinkos triukšmą. Toks klausos sutrikimas jau ima trikdyti, juntamas diskomfortas.

Labai žymus klausos sutrikimas
Esant labai žymiam klausos sutrikimui (71–90 dB), žmogus nebegirdi pokalbių, sunku išgirsti ir suprasti net tada, kai kalbama garsiai. Žmonės, kurių klausa sutrikusi labai žymiai, išgirsta tik tuomet, kai su jais kalbama taip garsiai, tarsi būtų  šaukiama.

Kurtumas
Žmonės, kuriems nustatytas kurtumas (91 dB arba aukštesnė riba), negirdi visiškai arba girdi taip silpnai, kad jau negali atskirti garsų.